Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

The Office of Natural Resources and Environment Mae Hong Son Province

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภูเขา

ข่าวสารหน่วยงาน

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒

ดูทั้งหมด
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายธัญนรินทร์ ณ นคร ผอ.ทสจ.มส. ได้มอบหมายให้นายคำนึง ดำอุดม ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ นิยมมาก ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน

18 ก.ค. 61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ดูทั้งหมด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูทั้งหมด
โครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในงานวันรักต้นไม้ประจำชาติ

โครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในงานวันรักต้นไม้ประจำชาติ

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2561 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ การบํารุงรักษาต้นไม้ และแจกกล้าไม้ให้ประชาชนนําไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และบำรุงรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ต้นหว้าที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูก กิจกรรมจิตอาสา ปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ประจําปีของชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ

22 ต.ค. 61

โครงการจัดเทศน์มหาชาติ " ๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชน" จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูทั้งหมด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการจัดเทศน์มหาชาติ "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชน"จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการจัดเทศน์มหาชาติ "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชน"จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายคำนึง ดำอุดม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมโครงการจัดเทศน์มหาชาติ "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชน"จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนำปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ เพื่อนำปัจจัยส่งให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่ ทสจ.มส. ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่สำนักงาน

ดูทั้งหมด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน

ดูทั้งหมด
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน ประกอบด้วยกิจกรรมเดิน-วิ่ง ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน กิจกรรมการเสวนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กิจกรรมการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน โดยมีท่าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ และผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

20 ม.ค. 62

กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ดูทั้งหมด
กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน หรือ pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน หรือ pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

วัน จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน หรือ pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯโดยการตรวจกำลังพล และปล่อยขบวนรถบรรทุกจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ

5 มี.ค. 62

การจัดประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า และศูนย์ อำนวยการฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ

ดูทั้งหมด
การจัดประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า และศูนย์ อำนวยการฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ

การจัดประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า และศูนย์ อำนวยการฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่าย เลขานุการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 ได้ดำเนินการจัดประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า และศูนย์ อำนวยการฯ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดโดยมี พ.อ.ประสาน ไกรสิงห์เดชา รอง เสธ.ศอ.ปกป.ภาค (สน.) เป็นประธานการประชุม

5 มี.ค. 62

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562

ดูทั้งหมด
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาสชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ได้สรุปมาตรการและแนวทางในช่วง 61 วันห้ามเผาดังนี้ 1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 (61 วันอันตราย) 1.1 ให้คงมาตรการจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาตามหลักวิชาการตามแผนที่กำหนดไว้ และให้มีการควบ คุมอย่างเข้มงวด 1.2 ให้คงช่วงห้ามเผาเด็ดขาดตามกำหนดเดิมคือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 รวม 61 วัน 1.3 ให้แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ควบคุมการเผาริมทางอย่างเข้มงวด หากเกิดเหตุไฟไหม้ข้างทางให้ดำเนินการดับโดยเร็ว 1.4 ในช่วง 61 วันห้าเผาให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยแบ่งเป็น 2 กรณี 1.หากพบผู้กระทำความผิดชัดเจน ให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย 2.กรณีความผิดที่ไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจน ให้นำตัวผู้ต้องสงสัยไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรท้องที่ 1.5 ในห้วง 61 วันตามประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการฯ ทุก 2 สัปดาห์ และประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับอำเภอทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 1.6 แจ้งสถานการณ์จุดความร้อนและคุณภาพอากาศให้อำเภอทุกอำเภอ รับทราบทุกสัปดาห์ เพื่อนำไปปรับแผนและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 1.7 ให้ดำเนินมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทำสื่อวิทยุรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา ในรูปแบบ 3 ภาษา เพื่อเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุและให้ผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ 8. การบังคับใช้กฎหมายห้ามเผาในที่โล่ง ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535, พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484,พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507, พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 2. โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมย่อย “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” 2.1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่ายเลขาได้จัดทำคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยมี หน่วยงานที่มีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นคณะกรรมการ 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการลดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ รวบรวมผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นรายเดือน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงสิ้นปีงบประมาณต่อไป

5 มี.ค. 62

การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Skype

ดูทั้งหมด
การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Skype ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ

การจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Skype ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Skype ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของทุกอำเภออย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์ Warroom ไฟป่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม

5 มี.ค. 62

โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดูทั้งหมด
โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการการคัดแยกขยะ และการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ณ โรงเรียนบ้านแม่ละนา หมู่ที่ 1 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25 มี.ค. 62

กิจกรรม การจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน ภายใต้ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

ดูทั้งหมด
กิจกรรม การจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน ภายใต้ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

กิจกรรม การจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน ภายใต้ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรม การจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน ภายใต้ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกับกิจกรรม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เยาวชน เครือข่ายอาสาสมัคร ทสม. และประชาชนในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจัดการเศษใบไม้ กิ่งไม้ โดยการทำปุ๋ยหมักจำนวน 1 จุดตามเส้นทางและบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุดอยกองมู อีกทั้งในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดพิธีทำ น้ำอภิเษก ด้วย

5 เม.ย. 62

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6

ดูทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี ในคราวลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการทำงานอย่างเข้มข้น เพื่อให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่คลี่คลายลงภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้แนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ห้ามเผาเด็ดขาด ทุกกรณี 2.หากมีไฟ ให้ดับให้ได้ 3.หากดับไม่ได้ให้หาตัวคนเผา 4.หากหาตัวคนเผาไม่ได้ให้ตั้งกรรมการสอบ 5.ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับตำบล โดยในส่วนของการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับตำบล ได้มีข้อสั่งการให้บูรณาการทุกหน่วยงาน จัดชุดปฏิบัติงานจำนวน 34 ตำบล/ชุดปฏิบัติการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อย่างเข้มข้น ในการนี้ภายหลังการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดแมีฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล มอบนโยบายแนวปฏิบัติ รวมทั้งมอบน้ำและอาหารแห้งให้กับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าด้วย

5 เม.ย. 62

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ดูทั้งหมด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา

ดูทั้งหมด

การประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัองกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ

ดูทั้งหมด
การประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัองกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ

การประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัองกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัองกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพันเอกกฤติ พันธะสา เลขานุการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน และในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน โดยการประชุมมีวาระสำคัญเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับอำเภอ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ห้วงวิกฤติของสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

19 ม.ค. 63

วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมใช้ถุงผ้า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน

ดูทั้งหมด

ดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ดูทั้งหมด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ เรือนประทับแรมท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 600 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการระดมพลเก็บเศษใบไม้ เพื่ออัดแท่งเป็นก้อนใบไม้ และจำหน่ายแก่ภาคเอกชน ในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น และจะมีการขยายผลไปในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ตลอดห้วงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19 ม.ค. 63

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดูทั้งหมด