Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mae Hong Son

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภูเขา

ข่าวสารหน่วยงาน

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒

ดูทั้งหมด
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อตรวจติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายธัญนรินทร์ ณ นคร ผอ.ทสจ.มส. ได้มอบหมายให้นายคำนึง ดำอุดม ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ นิยมมาก ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน

18 ก.ค. 61

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ดูทั้งหมด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูทั้งหมด
โครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในงานวันรักต้นไม้ประจำชาติ

โครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในงานวันรักต้นไม้ประจำชาติ

เช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2561 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านท่าโป่งแดง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ การบํารุงรักษาต้นไม้ และแจกกล้าไม้ให้ประชาชนนําไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และบำรุงรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ต้นหว้าที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูก กิจกรรมจิตอาสา ปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ประจําปีของชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ

22 ต.ค. 61

โครงการจัดเทศน์มหาชาติ " ๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชน" จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูทั้งหมด
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการจัดเทศน์มหาชาติ "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชน"จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการจัดเทศน์มหาชาติ "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชน"จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายคำนึง ดำอุดม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมโครงการจัดเทศน์มหาชาติ "๗๗ จังหวัด รวมใจ เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชน"จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนำปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ เพื่อนำปัจจัยส่งให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8 พ.ย. 61

เจ้าหน้าที่ ทสจ.มส. ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่สำนักงาน

ดูทั้งหมด

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน

ดูทั้งหมด
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน ประกอบด้วยกิจกรรมเดิน-วิ่ง ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 2 แผ่นดิน กิจกรรมการเสวนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กิจกรรมการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน โดยมีท่าน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ และผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

20 ม.ค. 62

กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ดูทั้งหมด
กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน หรือ pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน หรือ pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562

วัน จันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน หรือ pm 2.5 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2562 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯโดยการตรวจกำลังพล และปล่อยขบวนรถบรรทุกจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ

5 มี.ค. 62

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดูทั้งหมด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณเรือนประทับแรมท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์ฯ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการทำแนวกันไฟ และกิจกรรมการเก็บเศษใบไม้ในพื้นที่โดยรอบเรือนประทับแรมท่าโป่งแดง มาอัดก้อนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

24 ม.ค. 64

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ดูทั้งหมด
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี ชั้น ๒ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ยื่นคำขออนุญาตภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่ ครม. ให้ความเห็นชอบ (ภายใน วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนราชการยื่นคำขอใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๔,๙๑๖ คำขอ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๑ ของคำขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตของทั้งประเทศ ให้ส่วนราชการที่ยื่นคำขอ จัดเตรียมรายละเอียดประกอบคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โดยเร่งด่วน โครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๕ ที่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน การก่อสร้างอาคาร สำนักงาน หรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ยื่นคำขอที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ดังนี้ การยื่นขอใช้พื้นที่ตามกฎหมาย ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ สำหรับการเข้าทำประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ เช่น สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (ถนน/ไฟฟ้า/ประปา) ให้ยื่นแบบคำขอ ปส.๑๗ พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ สำหรับการเข้าทำประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ศาสนสถาน การจัดการขยะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ยื่นแบบคำขอ ปส.๒๐ พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานที่ต้องการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ฯ จัดทำคำขอพร้อมเอกสารประกอบ โดยยื่นคำขอที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

24 ม.ค. 64

ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง​ในพื้นที่

ดูทั้งหมด
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง​ในพื้นที่

ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง​ในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ร่วมกับสำนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ในฐานะฝ่าย​เลขานุการ​ศูนย์​อำนวยการป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า หมอก​ควัน​ และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจ​กรมทหารราบที่ 7 องค์การบริหาร​ส่วนจังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ เทศบาลเมือง​แม่ฮ่องสอน​ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน​ แขวงทางชนบทแม่ฮ่องสอน​ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ​องค์การ​บริหารส่วนตำบลปางหมู และองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ร่วมปฏิบัติภารกิจตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละออง​ในพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 12 พื้นที่รับผิดชอบ และกำหนดให้ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เมื่อค่า PM2.5 อยู่ในระดับเฝ้าระวัง (45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร​ขึ้นไป)

24 ม.ค. 64

กิจกรรม การจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน ภายใต้ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

ดูทั้งหมด
กิจกรรม การจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน ภายใต้ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

กิจกรรม การจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน ภายใต้ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรม การจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ กิ่งไม้ ลดการเผา ลดหมอกควัน ภายใต้ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และสถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกับกิจกรรม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เยาวชน เครือข่ายอาสาสมัคร ทสม. และประชาชนในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับจัดการเศษใบไม้ กิ่งไม้ โดยการทำปุ๋ยหมักจำนวน 1 จุดตามเส้นทางและบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุดอยกองมู อีกทั้งในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดพิธีทำ น้ำอภิเษก ด้วย

5 เม.ย. 62

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6

ดูทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เน้นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี ในคราวลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการทำงานอย่างเข้มข้น เพื่อให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่คลี่คลายลงภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้แนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ห้ามเผาเด็ดขาด ทุกกรณี 2.หากมีไฟ ให้ดับให้ได้ 3.หากดับไม่ได้ให้หาตัวคนเผา 4.หากหาตัวคนเผาไม่ได้ให้ตั้งกรรมการสอบ 5.ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับตำบล โดยในส่วนของการตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับตำบล ได้มีข้อสั่งการให้บูรณาการทุกหน่วยงาน จัดชุดปฏิบัติงานจำนวน 34 ตำบล/ชุดปฏิบัติการ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อย่างเข้มข้น ในการนี้ภายหลังการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดแมีฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล มอบนโยบายแนวปฏิบัติ รวมทั้งมอบน้ำและอาหารแห้งให้กับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าด้วย

5 เม.ย. 62

ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ดูทั้งหมด

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา

ดูทั้งหมด

การประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัองกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ

ดูทั้งหมด
การประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัองกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ

การประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัองกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมทางไกล (VTC) ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปัองกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพันเอกกฤติ พันธะสา เลขานุการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน และในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนายประพันธ์ กาใจทราย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน โดยการประชุมมีวาระสำคัญเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับอำเภอ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ห้วงวิกฤติของสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน

19 ม.ค. 63

วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกิจกรรมเข้าร่วมใช้ถุงผ้า สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน

ดูทั้งหมด

ดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ดูทั้งหมด
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในรูปแบบกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ เรือนประทับแรมท่าโป่งแดง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 600 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการระดมพลเก็บเศษใบไม้ เพื่ออัดแท่งเป็นก้อนใบไม้ และจำหน่ายแก่ภาคเอกชน ในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น และจะมีการขยายผลไปในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ตลอดห้วงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19 ม.ค. 63

โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดูทั้งหมด
โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตและบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และแผนบูรณาการลดมลพิษหมอกควันในอากาศเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตและบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และแผนบูรณาการลดมลพิษหมอกควันในอากาศเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตและบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และแผนบูรณาการลดมลพิษหมอกควันในอากาศเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25 เม.ย. 64

สถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะบ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้สั่งการให้สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ เข้าปฏิบัติภารกิจร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปาง

ดูทั้งหมด
สถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะบ้านกุงไม้สัก

สถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะบ้านกุงไม้สัก

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้บ่อขยะบ้านกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้สั่งการให้สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ เข้าปฏิบัติภารกิจร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ทั้งนี้ ได้กำชับให้ดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจด้วย โดยทางสำนักงานฯ จะติดตามสถานการณ์และพร้อมประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสนับสนุนภารกิจ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

24 ม.ค. 64

แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูทั้งหมด
แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์​ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพญา​พิศาล​ฮ่องสอนบุรี สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ โดยมีนายศิริวัฒน์​ บุปผา​เจริญ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการแถลงข่าว และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีสื่อมวลชน เข้าร่วมการซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

10 มี.ค. 64

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์​ปฏิบัติการ​ไฟป่า​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​

ดูทั้งหมด
จัดประชุมคณะทำงานศูนย์​ปฏิบัติการ​ไฟป่า​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ณ ห้องประชุมศูนย์​ปฏิบัติการ​ไฟป่า​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​(warroom)​

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์​ปฏิบัติการ​ไฟป่า​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ณ ห้องประชุมศูนย์​ปฏิบัติการ​ไฟป่า​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​(warroom)​

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์​ 2564​ เวลา 15.00 น. สำนักงานทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ​ศูนย์ฯ จัดประชุมคณะทำงานศูนย์​ปฏิบัติการ​ไฟป่า​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ณ ห้องประชุมศูนย์​ปฏิบัติการ​ไฟป่า​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​(warroom)​ โดยมีนาย​ศิริวัฒน์​ บุปผา​เจริญ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ เป็น​ประธาน​ โดยมีวาระการประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือน​จริง​ ตามข้อสั่งการ​ของผู้ว่าราชการจังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ซึ่งได้กำหนดไว้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์​ 2564

10 มี.ค. 64

จัดประชุมคณะกรรมการ​ศูนย์​อำน​ว​ยการ​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ป​ระ​จำ​ปี​ พ.ศ.2564​ ครั้งที่ 3

ดูทั้งหมด
จัดประชุมคณะกรรมการ​ศูนย์​อำน​ว​ยการ​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ป​ระ​จำ​ปี​ พ.ศ.2564​ ครั้งที่ 3

จัดประชุมคณะกรรมการ​ศูนย์​อำน​ว​ยการ​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ป​ระ​จำ​ปี​ พ.ศ.2564​ ครั้งที่ 3

วันจันทร์​ที่ 22 กุมภาพันธ์​ 2564​ เวลา 13.30​ น. สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ในฐานะฝ่าย เลขานุการ​ศูนย์​อำนวย​การป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า​หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ จัดประชุมคณะกรรมการ​ศูนย์​อำน​ว​ยการ​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ป​ระ​จำ​ปี​ พ.ศ.2564​ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม​พญา​พิศาล​ฮ่อง​สอน​บุรี​ สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ โดยมีนายสิธิชัย จินดา​หลวง ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ เป็น​ประธาน​การประชุม​ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า ​หมอก​ควัน และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ โดยเฉพาะ​ด้านการประชาสัมพันธ์​ ด้านการบริหาร​จัดการ​เชื้อเพลิง​ ตลอดจนการซ้อมแผนเผชิญ​เหตุ​เสมือนจริง

10 มี.ค. 64

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำหมู่บ้านในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลด​เผา" ภายใต้โครงการบริหาร​จัดการ​เชื้อเพลิง​ "ชิง​เก็บ ลดเผา" จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​

ดูทั้งหมด
"ชิงเก็บ ลด​เผา" ภายใต้โครงการบริหาร​จัดการ​เชื้อเพลิง​ "ชิง​เก็บ ลดเผา" จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​

"ชิงเก็บ ลด​เผา" ภายใต้โครงการบริหาร​จัดการ​เชื้อเพลิง​ "ชิง​เก็บ ลดเผา" จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์​ 2564​ สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำหมู่บ้านในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลด​เผา" ภายใต้โครงการบริหาร​จัดการ​เชื้อเพลิง​ "ชิง​เก็บ ลดเผา" จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ​จากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน การอบรมในครั้งนี้ ได้กำหนดหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี​ และภาคปฎิบัติ​ และได้มีการมอบอุปกรณ์​สำหรับการชิงเก็บ ลดเผา สำหรับหมู่บ้านเป้าหมายทั้ง 10 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอ นอกจากนี้ นายอิสระ ศิริ​ไสยาสน์​ ผู้​อำน​ว​ยการ​สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ได้นำผู้เข้ารับการอบรม ร่วมรับมอบนโยบาย​จากท่านรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ ผ่านระบบออนไลน์ ในการกิจกรรมการเปิดตัวโครงการบริหาร​จัดการ​เชื้อเพลิง​ "ชิง​เก็บ​ ลด​เผา" ด้วย

10 มี.ค. 64

จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญ​เหตุ​ในสภาพพื้นที่จริง (ฝึกซ้อมย่อย)​ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ

ดูทั้งหมด
จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญ​เหตุ​ในสภาพพื้นที่จริง (ฝึกซ้อมย่อย)

จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญ​เหตุ​ในสภาพพื้นที่จริง (ฝึกซ้อมย่อย)

วันอังคาร 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง​ภายใน​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ และสำนักงานป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญ​เหตุ​ในสภาพพื้นที่จริง (ฝึกซ้อมย่อย)​ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ โดยมีนาย​สิธิชัย จินดา​หลวง​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์​ บุปผา​เจริญ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ร่วมสังเกต​การฝึกซ้อม โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ มีบูรณาการชุดปฏิบัติการทุกหน่วยเข้าร่วมการซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนเผชิญ​เหตุ​เสมือนจริง ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง​แม่ฮ่องสอน​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ต่อไป

10 มี.ค. 64

จัดประชุมคณะกรรมการ​ศูนย์​อ​ำ​น​ว​ยการ​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า​หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5

ดูทั้งหมด
จัดประชุมคณะกรรมการ​ศูนย์​อ​ำ​น​ว​ยการ​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า​หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5

จัดประชุมคณะกรรมการ​ศูนย์​อ​ำ​น​ว​ยการ​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า​หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5

นจันทร์​ที่ 8 มีนาคม 2564​ เวลา 09.00 น. สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์​อำนวยการป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า​หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ จัดประชุมคณะกรรมการ​ศูนย์​อ​ำ​น​ว​ยการ​ป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า​หมอก​ควัน​และ​ฝุ่นละออง​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม​พญา​พิศาล​ฮ​่​อง​สอน​บุรี​ สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ โดยมีนา​ยสิ​ธิชัย จินดา​หลวง​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน โดยในการประชุมมีวาระพิจารณาในการยกระดับมาตรการป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ไฟป่า​หมอกควัน และ​ฝุ่นละออง​ในระดับสูงสุด ซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศ​ห้ามเผาเด็ดขาดทุกกรณี​ตั้งแต่​วันที่​ 8-14 มีนาคม 2564 อีกทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ได้เน้นย้ำ ให้ทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันป้องกันและแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ หากเกิดเหตุการณ์สามารถเข้าระงับเหตุโดยทันที และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการให้มี Sefety Zone ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ บ้านคือ Sefety Zone การพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละออง แจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดความตื่นตระหนกและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

10 มี.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อโปรดทราบถึงสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพิจารณาสั่งการไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อกำชับการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น และได้กำชับการปฏิบัติงานไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ให้ปฏิบัติการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ได้แถลงข่าวผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่อง 7 ช่อง NBT และช่อง Top News เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผา ปรับเปลี่ยนจากการเผาเป็นการ”ชิงเก็บ ลดเผา” ตามแนวทางของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ลักลอบเผาป่าอย่างเด็ดขาด ตลอดจน ได้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับมือสถานการณ์ในห้วงวิกฤติ ดังนี้ 1.กำชับหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยในพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น 2.ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลอย่างต่อเนื่อง 3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยจัดตั้งคลินิกมลพิษในโรงพยาบาล จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาลทุกระดับ การจัดเตรียม ห้องปลอดฝุ่น ในสถานประกอบการ โดยการดึงผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม และการเปิดบริการ Safety Zone แก่ประชาชนในพื้นที่ ในโรงพยาบาลลทุกอำเภอ 4.จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเร่งด่วนในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ และกำชับการปฏิบัติในพื้นที่

10 มี.ค. 64

ปฏิบัติการ​ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติการฯ

ดูทั้งหมด
ปฏิบัติการ​ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติการฯ

ปฏิบัติการ​ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติการฯ

วันศุกร์​ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงาน​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ​ศูนย์​อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหา​ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ระดมพลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการ​ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ 10 พื้นที่ โดยจะปฏิบัติการดังกล่าวเป็นประจำทุกวัน จนกว่าสถาการณ์ฝุ่นละออง​ในพื้นที่ จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ ทุกตำบล ปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์​จะ​กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

10 มี.ค. 64