Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

maehongson

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภูเขา

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย วัน ทสม. แห่งชาติ 4 ธันวาคม และวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม"

จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย วัน ทสม. แห่งชาติ 4 ธันวาคม และวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมประกอบด้วย (1) กิจกรรมเดินขบวนประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ธ.ค. 60) (2) กิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท (ขยะแลกของ) (6 -7 ธ.ค. 60) (3) กิจกรรมแชะแอนด์แชร์ ไอเดียรักษ์โลก (6-7 ธ.ค. 60)

จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย วัน ทสม. แห่งชาติ 4 ธันวาคม และวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด "สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมประกอบด้วย (1) กิจกรรมเดินขบวนประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ธ.ค. 60) (2) กิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท (ขยะแลกของ) (6 -7 ธ.ค. 60) (3) กิจกรรมแชะแอนด์แชร์ ไอเดียรักษ์โลก (6-7 ธ.ค. 60)