Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mae Hong Son

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภูเขา

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำหมู่บ้านในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง "ชิงเก็บ ลด​เผา" ภายใต้โครงการบริหาร​จัดการ​เชื้อเพลิง​ "ชิง​เก็บ ลดเผา" จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​

"ชิงเก็บ ลด​เผา" ภายใต้โครงการบริหาร​จัดการ​เชื้อเพลิง​ "ชิง​เก็บ ลดเผา" จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​

"ชิงเก็บ ลด​เผา" ภายใต้โครงการบริหาร​จัดการ​เชื้อเพลิง​ "ชิง​เก็บ ลดเผา" จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​