Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mae Hong Son

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
คอม

การมอบอำนาจ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

22 มิ.ย. 62

คำสั่ง ทส. ที่ 192/2562 เรื่อง การมอบอำนาจของ รมว.ทส.

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.44 Mb ดาวน์โหลด: 447 ครั้ง
22 มิ.ย. 62

แก้ไขคำสั่งที่ 33/2562,34/2562และ 40/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.43 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
22 มิ.ย. 62

คำสั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 494/2561 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจและติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน และมอบหมายอำนาจหน้

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.38 Mb ดาวน์โหลด: 446 ครั้ง
22 มิ.ย. 62

คำสั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 521/2561 ลงวันที่ 30 พ.ย. 61 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.80 Mb ดาวน์โหลด: 448 ครั้ง
22 มิ.ย. 62

ที่ ทส 0201.3/ว3544 ลว. 4 ตุลาคม 61 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด: 447 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ
1