Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Provincial Office of Natural Resources and Environment Mae Hong Son

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภูเขา

ข่าวที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด
"วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ" ประจำปี 2565

"วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ" ประจำปี 2565

วันนี้ (4 ธันวาคม 2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงาน "วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ" ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด "ลมหายใจในอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา" พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร เครือข่าย ทสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย เพราะทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน

4 ธ.ค. 65